Wedstrijdprotocol

Het wedstrijdprotol beschrijft de huisregels voor zowel de teams, de scheidsrechters, de teller(s) en de zaalwacht. Het is van belang dit protocol goed door te lezen en de ‘regels’ toe te passen en zonodig over te brengen naar de bezoekende teams.

Let op: i.v.m. het corona virus gelden speciale afspraken

Veel speelplezier!!!

Het aangepaste wedstrijdprotocol i.v.m. Corona

Protocol bij binnenkomst, verblijf en vertrek en tijdens volleybalwedstrijden van VV Nederhorst in Sporthal De Blijk

Om de vrijheid tijdens het sporten in het veld te behouden is het van groot belang richtlijnen en protocollen rondom het veld strikt te volgen!

Basis: houd je aan de RIVM richtlijnen! Dus:
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • Bij klachten blijf je thuis!!!
 • Bij klachten tijdens een wedstrijd maak je dit direct kenbaar bij de wedstrijdleiding en verlaat je de sporthal
 • Denk aan je persoonlijke hygiëne
 • Schud geen handen
 • Desinfecteer de materialen voor en na de wedstrijd
 • Houd 1,5 meter afstand buiten het veld

Protocol thuiswedstrijden:

Voor bezoekende teams is het belangrijk om te weten dat er voldoende (onbetaalde) parkeergelegenheid is en er gereden kan worden volgens de aanbevelingen RIVM.

Wij hanteren een routing in onze sporthal ter voorkoming van het kruizen van teams/spelers van de verschillende wedstrijden.  

Publiek

Door supporters en begeleiders kan GEEN gebruik gemaakt worden van de publieke tribune. Vanuit sportcafé ‘De Blijk’ bestaat de mogelijkheid de wedstrijden te bekijken.

Instructies:
 • Vul thuis, voor je vertrek naar de sporthal, als team het digitaal wedstrijdformulier in op www.dwf.volleybal.nl;
 • Teams mogen tót 15 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd gebruik maken van de hun aangewezen kleedkamer
 • Na het omkleden ga je als team terug via de gang richting de ingang van de sporthalen en daar via de trap naar de tribune
 • Teams mogen op de tribune plaatsnemen om daar op de start van de wedstrijd te wachten
 • Je neemt plaats ter hoogte van het veld waar jouw wedstrijd gespeeld gaat worden
 • Op de tribune dient 1,5 meter afstand te worden gehouden
 • De wedstrijdleiding roept de teams op wanneer ze richting de zaal mogen en geeft instructie op welke manier de zaal te betreden
 • Teams mogen pas naar de wedstrijdzaal wanneer de spelers van de vorige wedstrijd zich in de kleedkamers bevinden
 • Als de wedstrijd afgelopen is desinfecteer je de banken en verlaat direct de zaal
 • Verblijf zo kort mogelijk in de kleedkamers. Douchen is toegestaan vermits de 1,5 meter wordt gehanteerd
 • Verlaat de kleedkamers via de deur richting ingang
Tijdens de wedstrijd:
 • Wisselspelers houden 1,5 meter afstand. Zo ook de coach/begeleider. Naast het veld zetten we extra banken, zo nodig kan er een stoel worden geplaatst
 • In geval er corona wordt geconstateerd, moeten we als vereniging uit (kunnen) gaan van de opgaves in het DWF, een juiste opgave is belangrijk, vanwege het bron- en contactonderzoek
 • Waterhalen tijdens de wedstrijden is niet wenselijk, zorg voor voldoende water
 • Ballen dienen thuis schoongemaakt te worden met water en afwasmiddel (geen agressief middel)

Protocol uitwedstrijden:

 • Kleed je zoveel mogelijk vooraf om in het wedstrijdtenue
 • Vul vooraf het digitaal wedstrijdformulier in op www.dwf.volleybal.nl
 • Lees vooraf de instructies van de ontvangende vereniging en/of sporthal
 • Volg de richtlijnen hoe te reizen (aantallen per auto enzovoort)

Specifiek voor de jeugd:

 • Rij met zo min mogelijk auto’s en dus begeleiders naar de wedstrijd
 • Maak gebruik van mondkapjes in de auto
 • Tijdens wedstrijden is er één ouder/begeleider in de wedstrijdzaal
 • Bij uitwedstrijden wachten de andere ouders/begeleiders bijvoorbeeld in de kantine, lees hiervoor ook de instructies van de ontvangende vereniging

Scheidsrechters/Tellers

 • Scheidsrechters zorgen ervoor al omgekleed te zijn wanneer ze voorafgaand aan hun eigen wedstrijd moeten fluiten
 • Wanneer een scheidsrechter na de eigen wedstrijd gaat fluiten, dan blijft hij/zij in sportkleding/trainingspak en gaat niet tussendoor douchen
 • Tellers dienen de telborden te desinfecteren
 • Kijk als scheidsrechter mee of aan richtlijnen wordt voldaan, in de ban van het spel kan dat worden vergeten: banken reinigen na de set en wedstrijd; telbordjes afnemen na de wedstrijd
 • Voor dat de wedstrijd begint controleer je, zoveel mogelijk, de spelerskaarten op de tribune. Het opgeven van de juiste gegevens is belangrijk voor het bron- en contactonderzoek indien noodzakelijk
 • Tijdens de wedstrijden gelden de coronaregels van de NEVOBO.