Terugblik Back to the Future

Met een krimpend bestuur, een afname in vrijwilligers en daardoor dus toenemende druk op de schouders van slechts een paar mensen in het vizier, hebben in 2016 drie bestuursleden deelgenomen aan de workshop ‘Besturen met een visie’.

Deze workshop biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken. Er worden tools geboden om de doelen scherper te stellen, een duidelijke visie te vormen én de implementatie van deze visie te verwezenlijken. Een belangrijk onderdeel van de workshop is het delen van ervaringen met collega-bestuurders uit de regio.

De workshop bestaat uit 3 avonden.

De ervaringen van de drie bestuursleden op deze avonden werden gedeeld met de rest van het bestuur en naar aanleiding daarvan is in de zomer van 2016 de visie van het bestuur bepaald en een stip op de horizon gezet.

Wat was die stip?

“Over 3 jaar een betrokken breedte vereniging zijn, met een gezonde verdeling tussen senior- en juniorleden.”

Concreet betekende dit: Leden laten meedenken en -doen met het ontwikkelen van de vereniging én betrokken zijn!

Daarnaast werd actie ondernomen om meer seniorenleden te werven. Doel: binnen 3 jaar weer minimaal 3 heren- en 3 damesteams in de competitie en de groep recreanten handhaven, of uitbreiden.

Ideeën werden uitgewisseld met leden en hun ouders en verzameld in een boekje. Het boekje kunt u hier downloaden:

Gedurende drie jaar zijn er veel van deze ideeën uitgewerkt en veel resultaten behaald. Dank voor al jullie bijdragen hierin!  Maar we zijn er nog niet.

Hoe gaan we nu verder? Hoe gaan we ervoor zorgen dat iedereen betrokken blijft en zijn of haar steentje bijdraagt?

Want iedereen heeft het druk, maar het is en blijft belangrijk dat iedereen blijft meedenken en vooral meedoen!  Wees en blijf trots op onze vereniging!

Aranka en Helga, die zich 3 jaar lang vol overgave hebben ingezet voor dit project, dragen het stokje nu over aan José, onze nieuwe enthousiaste voorzitter die boordevol ideeën zit. Sluit aan als ze vraagt om mee te denken en sta open voor nieuwe ideeën.

Als we samen op deze voet doorgaan, dan zien wij een mooie, gezonde toekomst voor onze vereniging!

Wil je zien welke successen zijn behaald door ‘Back to the Future’? Zie hier het filmpje: