Afmelden

Soms moet je, om welke reden dan ook, afscheid nemen van een vereniging. Dat kan, maar je moet dat dan wel op de correcte wijze doen. Daarvoor volgt u onderstaande stappen.

Stap 1. Je download (zie downloadbutton hieronder) en vult het afmeldingsformulier volledig correct in en ondertekent het (let op!: ook door ouders indien lid minderjarig is)

en

Stap 2. Je stuurt deze op naar de ledenadministratie (het adres staat vermeld op het formulier)

of

je scant het ingevulde en ondertekende formulier in en stuurt het per mail aan: ledenadministratie@vvnederhorst.nl  

Denk daarbij aan het volgende:

  • Het volleybalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni;
  • De afmelding dient voor 30 april ontvangen te zijn bij de Ledenadministratie;
  • Afmeldingen kunnen alleen schriftelijk middels het afmeldingsformulier worden gedaan. Elke andere wijze van afmelden zal niet als zodanig worden behandeld;
  • Bij een minderjarige is de handtekening van ouder/verzorger verplicht;
  • De afmelding zal schriftelijk worden bevestigd, waarna de afmelding pas definitief is; Indien aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan zal ook de spelerspas worden opgestuurd;
  • Indien niet is voldaan aan de hierboven vermelde afmeldingsvoorwaarden dan zal de verenigingscontributie voor het volgende seizoen in rekening worden gebracht.
  • Voor afmeldingen in het lopende seizoen, naar aanleiding van ziekte, zwangerschap, blessure en verhuizingen, restitueert de vereniging geen contributie.