Bestuur & Commissies

Historie

Volleybal Vereniging Nederhorst 1962-Heden

Een heel klein stukje geschiedenis: Van 1962 tot vandaag,…….

Hoe is onze vereniging eigenlijk ontstaan?

Volgens de geschiedschrijving startte in 1962 een eerste groep volleyballers in Nederhorst den Berg bij de toenmalige voetbalvereniging AVANCE. Deze eerste jaren werd nog niet officieel aan een competitie deelgenomen. Toen de voetbalverenigingen AVANCE en VBO (Volharding Brengt Overwinning) samen gingen en SC Nederhorst vormden leidde dat ook tot een officiële volleybalafdeling onder deze nieuwe omnivereniging. Ook aan de competitie werd deelgenomen, gespeeld werd er in het witte shirt met de geel/rode baan.

In 1999 zijn we als zelfstandige vereniging verder gegaan, omdat SC Nederhorst als omnivereniging in dat jaar werd ontbonden.

Inmiddels bestaan we al ruim een halve eeuw als volleybalvereniging en vierden we als zelfstandige vereniging ons 20 jarige lustrum in december van 2019.

Bestuur

Voorzitter
Vacature
voorzitter@vvnederhorst.nl
Penningmeester
Niels Korver
penningmeester@vvnederhorst.nl
Secretaris
Vacature
secretariaat@vvnederhorst.nl
Ledenadministratie
Simone van der Meer
ledenadminstratie@vvnederhorst.nl
Wedstrijd – & Scheidsrechter coördinator
Remko van ’t Klooster
wedstrijdcoordinator@vvnederhorst.nl
Communicatie
Vacature
communicatie@vvnederhorst.nl
Sponsoring
Sandra Gorter
sponsoring@vvnederhorst.nl
TC DEF jeugd
Helga Jansen
tc_defjeugd@vvnederhorst.nl
TC ABC jeugd
Mirjam Borstlap
tc_abcjeugd@vvnederhorst.nl
TC Senioren
Anne-Marie Blaauw & Miranda van Heijst 
tc_senioren@vvnederhorst.nl

Commissies

Oud Papier
Renata Besemer
oudpapier@vvnederhorst.nl
NEUSbrief
Vacature
communicatie@vvnederhorst.nl
Website Onderhoud & Design
Tjeerd Wouters
webmaster@vvnederhorst.nl
Vertrouwenspersoon
Marleen Buitendijk
vertrouwenspersoon@vvnederhorst.nl

Contributie

Seizoen 2020/2021per (gedeelte van) jaar
Senioren€ 213,-
Recreanten€ 119,-
Jeugd A/B/C (2 x trainen)€ 138,-
Jeugd A/B/C (1 x trainen)€ 111,-
Jeugd D/E/F€ 89,-
Volleybalsspeeltuin€ 60,-
NB.: Indien u via automatische incasso betaalt krijgt u een korting van € 5,- op de vermelde contributie -bedragen