Bestuur & Commissies

Historie

Volleybal Vereniging Nederhorst 1962-Heden

Een heel klein stukje geschiedenis: Van 1962 tot vandaag,…….

Hoe is onze vereniging eigenlijk ontstaan?

Volgens de geschiedschrijving startte in 1962 een eerste groep volleyballers in Nederhorst den Berg bij de toenmalige voetbalvereniging AVANCE. Deze eerste jaren werd nog niet officieel aan een competitie deelgenomen. Toen de voetbalverenigingen AVANCE en VBO (Volharding Brengt Overwinning) samen gingen en SC Nederhorst vormden leidde dat ook tot een officiële volleybalafdeling onder deze nieuwe omnivereniging. Ook aan de competitie werd deelgenomen, gespeeld werd er in het witte shirt met de geel/rode baan.

In 1999 zijn we als zelfstandige vereniging verder gegaan, omdat SC Nederhorst als omnivereniging in dat jaar werd ontbonden.

Inmiddels bestaan we al ruim een halve eeuw als volleybalvereniging en willen we ons 60-jarig bestaan in 2022 gaan vieren.

Bestuur

Voorzitter
Leon Ten Barge (interim)
voorzitter@vvnederhorst.nl
Penningmeester
Niels Korver
penningmeester@vvnederhorst.nl
Secretaris
Vacature
secretariaat@vvnederhorst.nl
Ledenadministratie
Simone van der Meer
ledenadministratie@vvnederhorst.nl
Wedstrijd – & Scheidsrechter coördinator
Jantine Vos
wedstrijdcoordinator@vvnederhorst.nl
Communicatie
Eva Brandse & Joyce Ypma
communicatie@vvnederhorst.nl
Sponsoring
Vacature
sponsoring@vvnederhorst.nl
TC DEF jeugd
Linda & Martijn van de Beld
tc_defjeugd@vvnederhorst.nl
TC ABC jeugd
Joris Versteeg, Dave van Hout & Lieke de Jong
tc_abcjeugd@vvnederhorst.nl
TC Senioren
Anne-Marie Blaauw & Sjoerd Bosma 
tc_senioren@vvnederhorst.nl

Commissies

NEUSbrief
Eva Brandse & Joyce Ypma
communicatie@vvnederhorst.nl
Website Onderhoud & Design
Tjeerd Wouters
webmaster@vvnederhorst.nl
Vertrouwenspersoon
Marleen Buitendijk
vertrouwenspersoon@vvnederhorst.nl

Contributie

Seizoen 2021/2022per (gedeelte van) jaar
Senioren€ 223,-
Recreanten€ 129,-
Jeugd A/B/C (2 x trainen)€ 148,-
Jeugd A/B/C (1 x trainen)€ 121,-
Jeugd D/E/F€ 99,-
Volleybalsspeeltuin€ 70,-
NB.: Indien u via automatische incasso betaalt krijgt u een korting van € 5,- op de vermelde contributie -bedragen