Aankondiging ALV 16 november a.s.

Op woensdag 16 november aanstaande willen we als bestuur samen met jullie het seizoen 2021-2022 officieel afsluiten op de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Tijdens de ALV lichten we de jaarrekening toe, geven we akkoord aan de begroting voor het huidige seizoen 2033-2023 en verlenen we de penningmeester en bestuur hiervoor “decharge.” Ook benoemt of verlengt de ALV de diverse bestuursfuncties. 

Misschien nog belangrijker dan het officiële, statutaire karakter van de ALV kan je juist op deze avond als lid van de vereniging jouw stem laten horen, vragen stellen en met ons ideeën uitwisselen over het reilen en zeilen van onze vereniging. Dit doen we graag in een informele sfeer en na afloop is er meestal nog tijd voor een drankje in de Sportkantine.  

Bijzondere onderwerpen dit jaar op de agenda zijn ook het 60-jarige jubileum en de wijze waarop we aandacht willen besteden aan het thema “veiligheid binnen de vereniging”.

We zorgen ervoor dat (financiële) stukken ter vergadering beschikbaar zijn. Wil je deze vooraf al bestuderen dan mailen we deze op verzoek toe. 

Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen mét agenda en verzoek te laten weten óf je komt , NIETS ontvangen, laat het even weten op communicatie@vvnederhorst.nl