Voorzitter

Shirt sponsoren

Bal sponsoren

copyright vv nederhorst / info: webmaster@vvnederhorst.nl

privacystatement

Voorzitter

Functie omschrijving:

 

Vergaderingen

  • Opstellen en rondsturen agenda
  • Voorzitten van de vergaderingen (ca. 6x per jaar) en 1x per jaar de Algemene Leden Vergadering

 

Communicatie

  • Verzorgen van de externe communicatie (gemeente, Nevobo, andere verenigingen, sponsors), treedt naar buiten als het aanspreekpunt van de vereniging.
  • Bijdrage(n) leveren aan NEUSbrief en andere communicatievormen.

 

Dagelijks bestuur

  • Samen met penningmeester en secretaris vorm je het Dagelijks Bestuur. Vanuit die positie neem je beslissingen (indien nodig).
  • Tijdens de ALV legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën.

 

Diversen

  • De samenwerking tussen de vrijwilligers coördineren
  • De communicatie binnen de vereniging bevorderen en in stand houden
  • Intermediair bij escalaties
  • Uitvoeren van ceremoniële taken

 

Tijdsbesteding

Gedurende het seizoen gemiddeld 2 a 3 uur per week. Buiten het seizoen gemiddeld 1 uur per week.