Voorzitter

Voorzitter

Wie ben ik

Ik ben José Neering, geboren en opgegroeid in Amsterdam. Na de komst van mijn kinderen, Nikki en Tim die inmiddels de 30 gepasseerd zijn, naar Abcoude verhuisd. Sinds de zomer van 2018 begonnen aan een nieuwe start in Nederhorst den Berg. Ik werk als docent in Amsterdam Noord, ben tevens coach en therapeut.


Volleybal ervaring/beleving

Ik was ca. 24 toen ik startte met volleybal spelen bij Armixtos. Na een periode zonder volleybal ben ik in Abcoude opnieuw begonnen. Ik heb daar een gezellige tijd gehad en kon daar via mijn bestuurlijke werkzaamheden ook zelf aan bijdragen. Ik heb heel lang tussen promotieklasse en 2e klasse in gespeeld. Rond mijn 50e een tijdje eruit geweest en toen bij de herenrecreanten begonnen. Nu sinds september ook bij Nederhorst den Berg aan het ballen.


Wat houdt mijn functie in

Zorgdragen, samen met overige bestuursleden, voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid. Daarbij mag ik de vergaderingen leiden, die verspreid plaatsvinden in het volleybal-seizoen. Als voorzitter maak ik deel uit van dit verenigingsbestuur.

  • Na overleg met het bestuur hoort het voorbereiden en leiden van de Algemene Leden Vergadering tot mijn taak
  • Overleg voeren met de diverse bestuursleden en zo nodig commissies waarbij het functioneren besproken kan worden
  • De vereniging naar buiten vertegenwoordigen (o.a. gemeente, de bond, andere verenigingen)
  • Zo nodig volgen van externe ontwikkelingen waar dat niet door collega-bestuursleden gebeurt en stem deze waar nodig af op de organisatie van de vereniging
  • Is naar redelijkheid aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen
  • Legt per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging in de ledenvergadering
  • Neem verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten, voor zover deze beschikbaar zijn of opgesteld zijn

Shirt sponsoren

Bal sponsoren

copyright vv nederhorst / info: webmaster@vvnederhorst.nl

privacystatement