Aan- en afmelden

Lid worden:

Bij onze club mag je eerst 3x meetrainen voordat je definitief beslist of je je wil aanmelden.

 

Direct lid worden? Open het aanmeldingsformulier, vul het in en stuur het naar Angelique van Dijk. (haar adres staat op het formulier)

Wil je meer informatie, neem dan even contact op met Angelique.

 

Afmelden:

Soms moet je, om welke reden dan ook, afscheid nemen van onze vereniging. Dat kan, maar je moet het wel op de goede manier doen.

Je vult het afmeldingsformulier in en stuurt deze op naar Angelique.

Denk daarbij aan het volgende:

  • Het volleybalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni;
  • De afmelding dient voor 30 april ontvangen te zijn bij de Ledenadministratie;
  • Afmeldingen kunnen alleen schriftelijk middels het afmeldingsformulier worden gedaan. Elke andere wijze van afmelden zal niet als zodanig worden behandeld;
  • Bij een minderjarige is de handtekening van ouder/verzorger verplicht;
  • De afmelding zal schriftelijk worden bevestigd, waarna de afmelding definitief is; Indien aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan zal de spelerspas worden opgestuurd;
  • Indien niet is voldaan aan de hierboven vermelde afmeldingsvoorwaarden dan zal de verenigingscontributie voor het volgende seizoen in rekening worden gebracht.
  • Voor afmeldingen in het lopende seizoen, naar aanleiding van ziekte, zwangerschap, blessure en verhuizingen, restitueert de vereniging geen contributie.

 

 

 

AAN- EN AFMELDEN

Copyright © All Rights Reserved