Rabobank Clubkas Campagne

Jouw stem is geld waard in de Rabobank Clubkas Campagne!


Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom

organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen.

Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- beschikbaar! Ook onze vereniging doet mee aan

de Rabobank Clubkas Campagne.


Stemmen

Van 5 t/m 25 maart 2019 mogen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek drie stemmen

uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld

waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000,-

te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.


Wij als vereniging ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.


Oproep aan alle leden

Het is voor onze vereniging belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel

mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor ballen en trainingsmaterialen.

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden (als zij lid zijn van Rabobank Gooi en

Vechtstreek) stemmen geven aan Volleybal Vereniging Nederhorst tijdens de Clubkas Campagne. Klanten van

onze bank zijn niet automatisch lid. Zij kunnen het lidmaatschap wel direct aanvragen via onze

website: www.rabobank.nl/gvs


Lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek? Breng dan je stem uit op www.clubkascampagne.nl/gvs


Bedankt voor jouw steun!