Back to the Future

Shirt sponsoren

Bal sponsoren

copyright vv nederhorst / info: webmaster@vvnederhorst.nl

privacystatement

Doel van het Back to the Future project:


Samen met alle (jeugd)leden en ouders te gaan werken aan “het verenigen”  van de vereniging oftewel hoe kunnen wij met z’n allen de vereniging dragen, hoe betrokken zijn wij bij VV Nederhorst.


Help jij ook mee?!

Back to the Future

Made by Romy Coers

BttF update oktober2018


Onze stip aan de horizonBinnen 3 jaar een betrokken breedtevereniging zijn met

een gezonde verdeling tussen jeugd- en senioren leden

We zijn nu twee jaar bezig met ons project 'Back to the Future'

Even een terugblik. Drie jaar geleden hebben we een stip op de horizon gezet. Deze stip is: “Over 3 jaar een betrokken breedte vereniging zijn, met een gezonde verdeling tussen senior- en jeugdleden”.


Concreet betekent dit: Leden denken en doen mee met het ontwikkelen van de club en zijn betrokken! Daarnaast ondernemen we acties en streven ernaar om over 3 jaar weer 3 heren- en 3 damesteams in competitie hebben en de recreantengroep te handhaven of verder uit te breiden.


Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Heel veel; vooral met elkaar nagedacht over wat vind jij belangrijk? En welke ideeën heb jij om deze stip voor onze vereniging werkelijkheid te maken? Waar ligt jouw expertise en wil je die inzetten voor de vereniging?


Heel veel ideeën zijn er ingebracht en heel veel ideeën zijn inmiddels gerealiseerd of wordt aan gewerkt. En sommige moeten nog verder uitegewerkt worden voordat ze concreet gemaakt kunnen worden.


Hoe nu verder?

Nu we het laatste jaar van ons project ingaan, wordt het dit jaar een jaar waar het woord “doen” belangrijk gaat worden. In het 'BttF'- boekje dat we hebben verspreid onder alle leden zie je een overzicht van alle ideeën met de status van voltooing.


Kijk meer eens waar jij aan hebt bijgedragen! Bedenk wat jij nu doet voor de vereniging. Kan hier nog iets bij? Kan ik iemand anders enthousiast maken om ook iets te doen? Kunnen we iets als team oppakken? Sta echt eens stil bij: Kan ik echt niets doen? Tenslotte is de vereniging vóór ons allemaal en wordt hij dóór ons allemaal gedragen!


Wil je iets oppakken, laat dat dan aan Aranka of Helga weten. DOE MEE! Zodat we aan het eind van het jaar kunnen zeggen: “Onze vereniging staat ergens voor en met elkaar gaan we verder!”


Aranka & Helga